C1 ADVANCED CAMBRIDGE to egzaminy dla młodzieży oraz dorosłych, którzy chcieliby otrzymać potwierdzenie kompetencji językowych na poziomie C1 w skali Europy.

Nasi lektorzy przygotowują uczniów do egzaminu podczas kursów Teens Cambridge.

Jak przebiega egzamin?

C1 Advanced składa się z  4 części, w których sprawdzane są wszystkie cztery umiejętności językowe, czytaniepisaniesłuchanie mówienie.

Speaking (mówienie): w pierwszej części uczniowie odpowiadają na pytania egzaminatora. Dotyczą one ogólnych informacji o uczniu, jego zainteresowaniach itp. W kolejnych częściach sprawdzane są umiejętności komunikowania się z druga osobą ( do egzaminu podchodzi się w parach).

Przykładowy egzamin ustny na poziomie C1:

Listening (słuchanie): Wymagana jest umiejętność rozumienia rozbudowanych dialogów, audycji czy też programów tematycznych.

Writing (pisanie): Część pisemna weryfikuje umiejętność tworzenia esejów, raportów czy artykułów.

Reading and Use of English ( czytanie i gramatyka): w tej części sprawdzana jest wiedza z zakresu czytania gramatyki. Uczeń rozwiązuje zadania z zakresu słowotwórstwa, parafrazowania zdań czy też form czasownikowych. Sprawdzane są również umiejętności z zakresu czytania bardziej rozbudowanych i zaawansowanych językowo tekstów.

Nasi lektorzy dokładają wszelkich starań, aby kursanci byli jak najlepiej przygotowani do egzaminu i zaprezentowali swoje umiejętności na wysokim poziomie.

ENGLISH MELODY przygotowuje swoich kursantów do egzaminów Cambridge od 10 lat . 
Nasi uczniowie mogą poszczycić się świetnymi wynikami!

Kto może przystąpić do egzaminu?

Przystąpić do egzaminu może każdy uczeń uczęszczający na kurs Teens Cambridge na poziomie C1. O gotowości przystąpienia do egzaminu C1 Advanced  informuje kursanta lektor prowadzący zajęcia. Odpowiednio wcześniej przeprowadzane są w naszej szkole egzaminy próbne. Zalecane jest, aby uczeń zdobył minimum 70% na egzaminie próbnym, aby przystąpić do właściwego egzaminu . Jest to gwarancją sukcesu. 

Czy egzamin jest obowiązkowy?

Nie, egzamin nie jest obowiązkowy. Uczeń może uczęszczać na cały kurs na poziomie C1 i nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu. Zachęcamy jednak naszych kursantów do sprawdzenia swoich umiejętności na egzaminie Cambridge.

Czy egzamin jest dodatkowo płatny?

Tak. Egzaminy Cambridge są dodatkowo płatne. Przeprowadzają je egzaminatorzy z „Centrum Egzaminacyjnego Angielski Program” z Poznania. Cena egzaminu na poziomie C1 Advanced wynosi 640 zł. 

Z uwagi na liczną grupę kursantów ENGLISH MELODY zdającą egzaminy każdego roku, egzaminatorzy przyjeżdżają do naszej szkoły i cały proces egzaminu jest przeprowadzany w Wolsztynie.

Dlaczego warto przystąpić do międzynarodowego egzaminu C1 Advanced Cambridge? 

 • Jest uznawany przez wiele instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, instytucje rządowe oraz firmy
 • Na uczelniach w Polsce pozwala otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany pomiędzy uczelniami w różnych krajach
 • Umożliwia nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce (dla osób z przygotowaniem pedagogicznym)
 • Otwiera wiele ścieżek rozwojowych oraz pozwala na zdobycie wymarzonej pracy
 • 3 tys. instytucji na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe i agencje rządowe, honorują certyfikat C1 Advanced.
 • Egzamin ten jest również przydatny:
  •   w rekrutacji na większość uczelni brytyjskich
  •   w rekrutacji na uniwersytety i instytuty w Australii
  •   w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
  •   w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

Już samo przygotowywanie się do egzaminów Cambridge English jest doskonałą motywacją do nauki.

Dzięki egzaminom Cambridge English Nasi Kursanci osiągają więcej – niezależnie od tego z jakich powodów uczą się angielskiego.

Przy odpowiednim wsparciu, nauka języka może być fascynującą przygodą.

ENGLISH MELODY jest z Tobą w każdym etapie tej niesamowitej przygody z językiem angielskim.

Czy interesuje Cię kurs zakończony egzaminem C1 Advanced?

TAK, PROSZĘ O INFORMACJĘ KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA NA TYM POZIOMIE

Masz pytania lub wątpliwości? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o terminach egzaminów? Napisz do nas: sekretariat@englishmelody.pl