B2 First, wcześniej pod nazwą Cambridge English: First (FCE) jest najbardziej znanym na świecie certyfikatem językowym.

Egzamin B2 FIRST jest dedykowany młodzieży w wieku 14-18 lat.
Nasi lektorzy przygotowują uczniów do egzaminu podczas kursów Teens Cambridge.

Jak przygotować się do egzaminu?

Jeśli chciałbyś/chciałabyś przystąpić do egzaminu B2 First zachęcamy wcześniej do skorzystania z naszej oferty kursu przygotowującego Teens Cambridge. Młodzież uczęszczająca na kurs zdobywa i systematyzuje wiedzę z zakresu słownictwa oraz gramatyki. Regularnie trenuje umiejętności takie jak słuchanie i mówienie.

Większość grup na tym poziomie uczęszcza dodatkowo na zajęcia konwersacyjne z native speakerem.  Warto dodać, że poziom egzaminu B2 First jest porównywalny do poziom matury rozszerzonej z języka angielskiego. Jest to więc również znakomity sposób na przygotowanie się do egzaminu dojrzałości 🙂

Jak wygląda egzamin?

B2 First to egzamin dokładnie sprawdzający znajomość angielskiego we wszystkich obszarach umiejętności językowych: czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie.

Speaking (mówienie): sprawdza umiejętność skutecznego komunikowania się w sytuacjach rozmowy bezpośredniej.

Przykładowy egzamin ustny na poziomie B2 First

Listening (słuchanie): Testuje umiejętność rozumienia ze słuchu materiałów takich jak programy informacyjne i codzienne konwersacje.

Writing (forma pisemna): Wymaga umiejętności napisania dwóch różnych wypowiedzi pisemnych, takich jak esej, raport, recenzja i list.

Reading and Use of English (Czytanie i konstrukcje gramatyczne): Sprawdza rozumienie tekstów czytanych o różnej tematyce (fragmenty książek, artykułów) oraz testuje umiejętność stosowania zasad gramatyki i słownictwa.

Nasi lektorzy dokładają wszelkich starań, aby kursanci byli jak najlepiej przygotowani do egzaminu i zaprezentowali swoje umiejętności na wysokim poziomie.

ENGLISH MELODY przygotowuje swoich kursantów do egzaminów Cambridge od 10 lat .
100% naszych uczniów przystępujących do B2 First zdało egzamin!

Kto może przystąpić do egzaminu?

Przystąpić do egzaminu może każdy uczeń uczęszczający na kurs Teens Cambridge na poziomie B2. O gotowości przystąpienia do egzaminu B2 First informuje kursanta lektor prowadzący zajęcia. Odpowiednio wcześniej przeprowadzane są w naszej szkole egzaminy próbne. Zalecane jest, aby uczeń zdobył minimum 70% na egzaminie próbnym. Jest to gwarancją sukcesu podczas właściwego egzaminu.


Czy egzamin jest obowiązkowy?

Nie, egzamin nie jest obowiązkowy. Uczeń może uczęszczać na cały kurs na poziomie B2 i nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu. Zachęcamy jednak naszych kursantów do sprawdzenia swoich umiejętności na egzaminie Cambridge.

Czy egzamin jest dodatkowo płatny?

Tak. Egzaminy Cambridge są dodatkowo odpłatne. Przeprowadzają je egzaminatorzy z „Centrum Egzaminacyjnego Angielski Program” z Poznania. Cena egzaminu na poziomie B2 First wynosi 610 zł.

Z uwagi na liczną grupę kursantów ENGLISH MELODY zdającą egzaminy każdego roku, egzaminatorzy przyjeżdżają do naszej szkoły i cały proces egzaminu jest przeprowadzany w Wolsztynie. Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy w roku – w grudniu i czerwcu.

Dlaczego warto przystąpić do międzynarodowego egzaminu Cambridge B2 First?

  • Jest doskonałą podstawą do kontynuowania ścieżki edukacyjnej na kolejnym poziomie (C1 Advanced)
  • uznawany jest przez instytucje, szkoły i uczelnie w Polsce oraz w krajach anglojęzycznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2
  • ułatwi dostanie się na wymarzone studia w kraju i za granicą
  • przygotowując się do egzaminu uczysz się komunikacji na wszystkich czterech płaszczyznach: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie
  • jest najbardziej rozpoznawalnym dokumentem potwierdzającym poziom językowy.
  • pozwala nauczać języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej (dla osób z przygotowaniem pedagogicznym)
  • wielu wykładowców pozwala zaliczyć zajęcia z angielskiego angielskiego podczas studiów na uczelniach wyższych.
  • Zyskujesz językową pewność siebie i płynność komunikacyjną
  • Twoje zarobki mogą być wyższe z certyfikatem Cambridge English
  • Pracodawcy chętniej przyjmują do pracy osoby z potwierdzoną znajomością języka, a posiadanie certyfikatu językowego jest obowiązkowe na większości uczelni dla kandydatów na studia za granicą.

Już samo przygotowywanie się do egzaminów Cambridge English jest doskonałą motywacją do nauki.

Dzięki egzaminom Cambridge English Nasi Kursanci osiągają więcej – niezależnie od tego z jakich powodów uczą się angielskiego.

Sięgnij po swój certyfikat językowy na poziomie B2.

Przy odpowiednim wsparciu, nauka języka może być fascynującą przygodą.

ENGLISH MELODY jest z Tobą w każdym etapie tej niesamowitej przygody z językiem angielskim.

Czy interesuje Cię kurs zakończony egzaminem B2 First?

TAK, PROSZĘ O INFORMACJĘ KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA NA TYM POZIOMIE

Masz pytania lub wątpliwości? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o terminach egzaminów? Napisz do nas: sekretariat@englishmelody.pl