B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE to egzamin dla młodzieży w wieku 13-18 lat.


Nasi lektorzy przygotowują uczniów do egzaminu podczas kursów Teens Cambridge.

Jak przebiega egzamin?

B1 Preliminary for schools  składa się z 3 części, w których sprawdzane są wszystkie cztery umiejętności językowe: czytaniepisaniesłuchanie mówienie.

Speaking (mówienie): W tej części uczeń bierze udział w rozmowie z jednym lub dwoma innymi kandydatami oraz egzaminatorem. Uczniowie odpowiadają na pytania, które dotyczą ich zainteresowań, życia codziennego itp. Następnie biorą udział w krótkiej dyskusji na zadany temat. (Ta część egzaminu trwa około 12 minut)

Przykładowy egzamin ustny na poziomie B1 Preliminary for Schools:

Listening (słuchanie): Oceniana jest umiejętność rozumienia szeregu mówionych materiałów, w tym ogłoszeń i konwersacji.

Reading (czytanie): Sprawdzenie czy uczniowie potrafią zrozumieć teksty pisane na poziomie B1 – artykuły, broszury informacyjne.

Writing (pisanie): Pozwala ocenić czy poprzez wypowiedzi pisemne uczeń potrafi poprawnie używać struktur gramatycznych i słownictwa.

Nasi lektorzy dokładają wszelkich starań, aby kursanci byli jak najlepiej przygotowani do egzaminu i zaprezentowali swoje umiejętności na wysokim poziomie.

ENGLISH MELODY przygotowuje swoich kursantów do egzaminów Cambridge od 10 lat .
Nasi uczniowie mogą poszczycić się świetnymi wynikami!

Kto może przystąpić do egzaminu?

Przystąpić do egzaminu może każdy uczeń uczęszczający na kurs Teens Cambridge na poziomie B1. O gotowości przystąpienia do egzaminu B1 Preliminary for schools informuje kursanta lektor prowadzący zajęcia. Odpowiednio wcześniej przeprowadzane są w naszej szkole egzaminy próbne. Zalecane jest, aby uczeń zdobył minimum 70% na egzaminie próbnym, aby przystąpić do właściwego egzaminu . Jest to gwarancją sukcesu.

Czy egzamin jest obowiązkowy?

Nie, egzamin nie jest obowiązkowy. Uczeń może uczęszczać na cały kurs na poziomie B1 i nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu. Zachęcamy jednak naszych kursantów do sprawdzenia swoich umiejętności na egzaminie Cambridge.

Czy egzamin jest dodatkowo płatny?

Tak. Egzaminy Cambridge są dodatkowo płatne. Przeprowadzają je egzaminatorzy z „Centrum Egzaminacyjnego Angielski Program” z Poznania. Cena egzaminu na poziomie B1 PRELIMINARY wynosi 369 zł.

Z uwagi na liczną grupę kursantów ENGLISH MELODY zdającą egzaminy każdego roku, egzaminatorzy przyjeżdżają do naszej szkoły i cały proces egzaminu jest przeprowadzany w Wolsztynie.

Dlaczego warto przystąpić do międzynarodowego egzaminu B1 Preliminary for Schools Cambridge?

  • Jest doskonałą podstawą do kontynuowania ścieżki edukacyjnej na kolejnych poziomach (B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools, C1 Advanced)
  • Jest sprawdzeniem ugruntowaniem wiedzy z zakresu komunikacji, słownictwa oraz gramatyki
  • Egzaminowany zakres materiału wyprzedza program nauki w szkole publicznej.
  • Zyskujesz językową pewność siebie
  • Zdecydowanie łatwiej dostaniesz się na wymarzone studia
  • Twoje zarobki mogą być wyższe z certyfikatem Cambridge English
  • Pracodawcy chętniej przyjmują do pracy osoby z potwierdzoną znajomością języka, a posiadanie certyfikatu językowego jest obowiązkowe na większości uczelni dla kandydatów na studia za granicą.

Już samo przygotowywanie się do egzaminów Cambridge English jest doskonałą motywacją do nauki.

Dzięki egzaminom Cambridge English Nasi Kursanci osiągają więcej – niezależnie od tego z jakich powodów uczą się angielskiego.

Przy odpowiednim wsparciu, nauka języka może być fascynującą przygodą.

ENGLISH MELODY jest z Tobą w każdym etapie tej niesamowitej przygody z językiem angielskim.

Czy interesuje Cię kurs zakończony egzaminem Key for Schools na poziomie B1?

TAK, PROSZĘ O INFORMACJĘ KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA NA TYM POZIOMIE

Masz pytania lub wątpliwości? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o terminach egzaminów? Napisz do nas: sekretariat@englishmelody.pl